Küçük Tohumun Maceralı Yolculuğu

Generate audio story with fabul.io : Küçük Tohumun Maceralı Yolculuğu

Download audio
Derin mavi gökyüzünde özgürce uçan neşeli bir kuş vardı. Adı Cıvıl’dı ve en çok da renk renk meyveleri yemeyi severdi. Bir gün Cıvıl, kıpkırmızı, sulu bir elmayı gagasına alıp, gölgesinde serinlediği büyük bir ağacın dibine oturdu. Ama Cıvıl, o güzel elmanın çekirdeklerini yanlışlıkla yere düşürdü. Derken bir zaman sonra yağmur geldi, çekirdekler toprağın derinliklerine karıştı. Güneş parladığında tohum, bir fidana dönüşmeye başladı. Bu fidan her gün biraz daha büyüyordu ve bir ağaca dönüşmenin hayalini kuruyordu. Yıllar geçti ve küçük tohum şimdi sağlam kökleri ile toprağa tutunan güçlü bir elma ağacına dönüşmüştü. Ağacın dalları meyve doluydu ve ona dost olan kuşlar, yemyeşil yaprakları arasında cıvıldaşıyorlardı. Ama bir gün gökyüzü karardı ve kuvvetli bir fırtına çıktı. Fırtına öyle şiddetliydi ki, ağacımız köklerinden söküldü ve coşkun sellerle taşan nehirde sürüklenmeye başladı. Fırtına dinince, kendini ıssız bir kumsalda buldu. Ağacımız burada da umudunu yitirmedi, yeniden kök salmaya ve etrafına hayat vermeye başladı. Yıllar sonra bu kumsal, ağacımızın etrafında oluşan yeni ormana ev sahipliği yaptı. Ve oradan geçen herkes, bu yalnız kahraman ağacın yaşam dolu hikayesini konuşur oldu.

MobileDisclaimer – Disclaimer: The content generated by our AI is based on user prompts and is generated by artificial intelligence technology. While we strive to provide accurate and useful information, there may be inaccuracies or technical issues that could affect the quality and reliability of the content. Fabul.io and its creators do not assume any responsibility for the content generated by the AI and do not guarantee its accuracy or suitability for any specific purpose. Users should use the generated content at their own discretion and verify information as needed.

Scroll to Top