Yetien Yarn og de klistrede Klammerier

Generate audio story with fabul.io : Yetien Yarn og de klistrede Klammerier

Download audio
I det kolde, fjerne land af Glimmersne, boede en venlig yeti ved navn Yarn. Yarn elskede at lege i sneen med sine venner, men der var noget han ikke kunne lide – ting der var klistrede og for stramme. En dag, mens han legede, snublede han over en kæmpe klump af frossen honning. ‘Åh nej!’ udbrød Yarn, da hans pels straks klæbede sig fast til honningen. Han prøvede at vrikke sig fri, men jo mere han kæmpede, desto mere bange og ked af det blev han. Hans venner kom løbende for at hjælpe. ‘Vær rolig, Yarn!’ sagde de. ‘Vi skal nok få dig fri.’ De fik en idé, og hentede varmt vand for at smelte honningen væk. Efter et stykke tid var Yarn atter fri og lettet. ‘Tak, mine venner,’ sagde han med et smil. ‘Fra nu af skal vi passe på alt, hvad der er klistret eller for stramt!’ De lærte også, at når man hjælper andre, skal man gøre det med tålmodighed og kærlighed. Og sådan blev Yarns frygt for klistrede og stramme ting til en lærestreg for alle, og de levede lykkeligt nogensinde efter, mens de hjalp hinanden i svære tider. Og hvis en yeti nogensinde blev bange igen, vidste de nu altid, hvordan de skulle hjælpe.

MobileDisclaimer – Disclaimer: The content generated by our AI is based on user prompts and is generated by artificial intelligence technology. While we strive to provide accurate and useful information, there may be inaccuracies or technical issues that could affect the quality and reliability of the content. Fabul.io and its creators do not assume any responsibility for the content generated by the AI and do not guarantee its accuracy or suitability for any specific purpose. Users should use the generated content at their own discretion and verify information as needed.

Scroll to Top